Lön

Hur mycket tjänar en massör?

Lönen som en massör har beror på ett flertal olika faktorer. Den kanske viktigaste faktorn är ifall massören är anställd eller egen företagare. Andra faktorer som spelar in är erfarenhet, var i landet jobbet utförs samt provisionens storlek. Många anställda massörer får provision på behandlingarna. Som Ni kan se i tabellen nedan är det inte alltför stora skillnader i lön geografiskt. Det som däremot skiftar stort är medelålder samt erfarenhet, vilket förklaras av att statistiken bygger på ett litet urval.

Vi skulle vilja säga att summorna som redovisas nedan är i nederkant. För de massörer som är egenföretagare finns chansen till en mycket högre lön än nedan.

Län Medellön Medelålder Erfarenhet
Dalarna 17.350 kr 32 år 6 år
Gotland 17.000 kr 28 år 2 år
Gävleborg 18.200 kr 53 år 3 år
Halland 25.000 kr 20 år 2 år
Jönköping 19.000 kr 27 år 0 år
Norrbotten 19.026 kr 27 år 0 år
Skåne 19.083 kr 28 år 3 år
Stockholm 17.620 kr 23 år 0 år
Uppsala 17.000 kr 47 år 12 år
Värmland 23.788 kr 30 år 7 år
Västerbotten 21.750 kr 30 år 4 år
Västernorrland 20.00 kr 24 år 1 år
Västmanland 19.067 kr 26 år 1 år
Västra Götaland 22.743 kr 33 år 3 år
Örebro 21.400 kr 33 år 0 år
Östergötland 18.375 kr 38 år 6 år
För hela riket 19.438 kr 30,1 år 3,4 år

Källa: http://www.lonestatistik.se