Böcker

Litteratur om massage

Här listar vi några bra böcker om massage. Dessa ger en bra inblick i olika typer av massage samt vad man ska tänka på när man utför massage på någon. Denna litteratur ska dock inte på något sätt ses som en ersättning för en lärarledd utbildning eller kurs.

Boken Massage & Hälsa

Köp Massage & Hälsa hos Bokus

Massage och hälsa

av Anneli Wigforss Percy

Efter att under lång tid endast förekommit inom sport och idrott, växer intresset för att använda massage även i hälsosammanhang. Massage används idag både i förebyggande och behandlande syfte. Massage och hälsa ger läsaren en översikt över massagens historia, både nationellt och globalt samt en inblick i olika massagetraditioner. Boken beskriver hur massagebehandling påverkar människan, både fysiologiskt och psykologiskt. Även massagens roll under uppväxtåren, på arbetsplatsen samt vid olika kroniska sjukdomstillstånd lyfts fram. Vidare presenteras forskningsresultat och vikten av ett professionellt förhållningssätt diskuteras. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom vårdområdet samt till redan yrkesverksamma. Även den som redan har kunskaper i massage men som vill få mer övergripande teoretiska kunskaper har glädje av innehållet.

Köp den hos Bokus.

Köp Lär Dig Massage hos Bokus

Köp Lär Dig Massage hos Bokus

Lär dig massage – Steg 1 : en komplett grundkurs

av Leif Söderlund

“Lär dig massage – Steg 1 : en komplett grundkurs” är en innehållsrik och omfattande multimedia-CD med filmer på de 34 bästa massagegreppen.

En instruktör talar och instruerar hur du skall massera. Massageformerna som behandlas är Klassisk massage, Idrottsmassage, Avslappningsmassage och Helkroppsmassage. Du lär sig lätt att massera med denna CD.

Inga dator- eller förkunskaper behövs. Du klickar sig fram och tillbaka mellan avsnitten. Innehållsrikt pdf-kompendium ingår. Exempel på avsnitt i CD:n är Anatomi, Gör massageolja, Lagar och Regler, Effekter av massage, Hygien, Historik, Smärttillstånd, Internetstöd.

Kursen är utvecklad av läkare, massörer, sjukgymnaster och naprapater.

Köp den hos Bokus.

Köp boken klassisk massage en handbok för alla hos Bokus

Köp Klassisk Massage hos Bokus

Klassisk massage – en handbok för alla

av Bertil Ravald

Bok om massage som med text och illustrationer visar hur massage av olika muskler går till. Kapitelindelningen följer kroppens olika delar.

Köp den hos Bokus.