Att tänka på

Checklista inför val av massageutbildning

I och med att allt fler massageutbildningar och kurser startar blir det allt svårare att välja rätt. Branschrådet Svensk Massage ger sina rekommendationer på vad du ska välja för massageskola. Det är dock inget krav att vara medlem i Branschrådet för att få bedriva skola. Branschrådet Svensk Massage ger en kvalitetssäkring som kan ses som en form av garanti för en bra utbildning inom massageområdet. De har även tagit fram ett antal punkter som kan vara en god vägledning vid ditt val av utbildning. Dessa punkter är inget krav, men innehåller massageutbildningen du funderar på flertalet av dessa så är chansen god att det är en bra utbildning.

 • Innehåller massagekursen minst 150 lärarledda praktiska timmar i massage och muskeltöjning? (Klocktimmar inte lektionstimmar!)
 • Innehåller massageutbildningen minst 100 lärarledda timmar i grundmedicin?
 • Innehåller massörsutbildningen minst 100 timmars praktik?
 • Är minst 50 av praktiktimmarna praktik på någon klinik som har en sakkunnig handledare tillgänglig?
 • Innehåller kursen undervisning ihygien och smittskydd?
 • Innehåller kursen etikundervisning? (Undervisningen och praktiktillfällen ska präglas av god etik)
 • Innehåller massageutbildningen författningskunskap?
 • Ingår det i massageutbildningen kunskap om att starta eget och driva företag?
 • Har skolan ett kvalitetssäkringsprogram? Omfattar det i så fall:
 • Lärarkompetens (Lärarna i teoretiska ämnen ska självfallet ha god utbildning (exv naprapat, läkare. vårdlärare) och egenskaper som gör dem lämpade att undervisa)
 • Lärarkompetens (Lärarna i praktiska ämnen ska självfallet ha god utbildning (exv naprapat, certifierad massör/massageterapeut) och avsevärd egen yrkeserfarenhet)
 • Får du kompetent handledning i din massageutbildnig? (Klientpraktik ska genomföras med en väl erfaren yrkesperson direkt tillgänglig)
 • Hygien? (Undervisnings- och praktiklokaler ska alltid uppfylla kraven på god hygien)
 • Kan du efter utbildningen få medlemsskap i ett yrkesförbund?
 • Känner du någon som har gått massageutbildningen och som är yrkesverksam som massör? Eller kan du få sådana referenser?