Arbeta som massör

Jobba som massör

Jobba som massör

Yrke massör

Detta var ett populärt yrke redan för många år sedan och har på senare år blivit ännu mer populärt. En massörs arbete består av massage och muskeltöjningar i syfte att förebygga och motverka muskelspänningar. Dessa kan, om de inte behandlas, leda till smärta eller skador.

En god massör bör vara lyhörd samt ha ett genunint intresse för friskvård och människor. Att vara i god kondition är inget krav, men underlättar onekligen arbetet som kan vara fysiskt påfrestande ifall det blir många timmar under en dag.

Arbetet går till så att först pratar massören med sin kund om dennes situation. Därefter planeras behandlingen. En behandling börjar med uppvärmning, följd av massage med olika tekniker. Massören använder olika handgrepp för att påverka musklerna genom att töja, trycka, knåda och sträcka dem. Några exempel på olika massagetekniker är klassisk massage, energimassage och bindvävsmassage. På senare år har det i Sverige blivit allt mer vanligt med österländsk massage.

Massörens kunder kan ha fått problem som hänger ihop med deras jobb. Andra har idrottskador eller går till en massör för sitt välbefinnandes skull. Massörer arbetar också förebyggande på arbetsplatser eller kan vara engagerade i idrottsföreningars verksamhet.

En massör är ofta privatpraktiserande med egen praktik, vilket kan kräva en stor arbetsinsats utanför själva masserandet. En del kombinerar massörarbetet med något annat jobb. Massörer kan också vara anställda vid hälsohem, gym, kroppsvårdskliniker, kiropraktor- och naprapatmottagningar och liknande. Som du ser kan det skilja mycket att arbeta som massör.

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi och muskelfunktionsdiagnostik. En massageterapeut behärskar förutom massage och muskeltöjningar ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder.

Arbetsmarknaden för massörer

Intresset för massage ökar och antalet massörer har också ökat under de senaste åren. Företagen efterfrågar till exempel rehabiliterande massage för att motverka stress- och arbetsmiljörelaterade skador hos personalen och det är troligt att det kan bli en ökad efterfrågan på massörer som jobbar ute i företagen. Massage kommer troligen också att efterfrågas i ökad utsträckning av privatpersoner.

Ovanstående till trots har de senaste årens sämre köpkraft gjort att den privata konsumtionen av kroppsvård minskat något. En positiv sak är däremot att arbetsgivarna numera får erbjuda behandlingar som friskvård, utan att det betraktas som förmån för den anställde. Arbetslösheten bland massörer är redan högre än snittet och efterfrågan på massörer väntas minska på några års sikt. Dessutom utbildas det för tillfället fler massörer än vad arbetsmarknaden har plats för.